Categories
Uncategorized

Payong kaibigan.

Mag ingat sa mga kupunan lalo na ang kuponan ay masama dahil sa kupunan ng mga masasama ay may isang napakasama.

Sikaping sumali o maki grupo sa mabuti dahil sa mabuti ay may isang napakabuti.

Iwasan ang tumanggap ng kabayaran kapalit ng yaman para gumawa ng hindi maganda dahil walang lihim na hindi nabubunyag umiwas sa masasama para mabuhay ng matiwasay at para hindi madamay.

Ang may magandang kalooban ay may magandang Asal.

By Ahcel

OFFICIAL PILIPINA FACE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s