Categories
Uncategorized

Batas

Ang batas ay dapat gawin na ang layunin ay Pag ibig upang mapangalagaan ang buong mundo.

Ang batas sa lupa.

Dapat hindi ito ipag bili kapag ang dayuhan ay pumumta o nais gumamit ng lupa ay dapat sila ay mag Tax o upahan ang lupang gagamitin sila ang dapat nag babayad ng Tax hindi ang mga LAHING NANGANGALAGA Kung dito sa pilipinas ay Pilipino ang LAHI kailangan tayong lahat ay taga pangalaga ng ating Lupa para mapanatiling Masagana ang bansa Bigyan ang bawat pamilya ng angkop lamang na sukat ng lupa upang ito ang sakahin at pangalagaan. Bigyan ng kasulatan upang ito ang batayan na sila ang tagapangalaga, siguraduhing walang lalamang sa sukat ng lupa hindi maaring malaki ang sukat dahil binili dahil maraming pera. Tandaan ang nag mamay ari ng lupa ay ang Diyos natin kaya walang sinumang dapat mag binta nito…

Bantayan ang sariling atin huwag pasisilaw sa yaman.

Ang may mabuting puso ay hangad na maging pantay pantay ang pagturing sa lahat hindi hinahangad na siya ay angat sa iba, hindi rin niya ikinagagalak na makita na ang kalagayan niya ay iba sa kalagayan ng ilan ang mabuting Leader ay nag sisikap na maging katulad niya ang kalagayan ng kanyang nasasakupan at higit sa lahat ay dapat ang ginagawa ng nasasakupan ay tulad ng ginagawa ng nangunguna.

Mapag masid kayo kapag ang ginagawa ng nangunguna sa inyo ay hindi tulad ng ginagawa ninyo ito ay hindi nakalulugod sa Diyos dahil ito ay gingawa lang niya para sa sarili niyang kapakanan.

Baguhin ang Batas na nakagisnan na hindi naman nag bunga ng Pag ibig.

Magkaroon lamang ng araw at oras para sa pag sasaayus ng mga systema at proseso sa bawat baranggay lungsod at lalawigan. Kailangan mag laaan ng oras sa PAMILYA. Sa pag tatanim upang manumbalik ang PARAISO.

Tatawaging PARAISO ANG ISANG POOK KAPAG LAHAT NG PUNONG KAHOY AY NAMUMUNGA O KAYA KARAMIHAN AY PRUTAS.

Huwag aayon sa takbo ng mundo.

Ibigsabihin manatili tayo sa Landas ng ating Diyos ang mag tanim upang may kainin.

Ang simpleng pamumuhay ang tamang landas.

Manatili nawa ang pag ibig sa bawat isa.

Ahcel Lapuz

By Ahcel

OFFICIAL PILIPINA FACE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s